Verzije poput klasi?ne, dvije palube, pekare, piramide, microsoft kolekcije i avanture u jednostavnim, napornim i stru?nim poteško?ama. Igrajte se na svom telefonu, iiosima, androidu, ipadu i ra?unalu. Play and win this strategy card game!


Loading...